Eggplant Mousaka

 

Aramouni’s Eggplant Mousaka

Ingredients:

Eggplant, Garbanzo Beans, Tomato, Tomato Paste, Onion, Sunflower Oil, Sea Salt and Black Peppers.

Made Fresh - Not PasteurizedGMO Free